Obsługa celna

Nissin Logistics Poland Sp.z o.o. jako operator logistyczny oferuje swoim klientom oprócz usług transportowych, magazynowania i przeładunków również pełną obsługę celną. Jako część korporacji o globalnym zasięgu możemy dokonać odprawy celnej w każdym miejscu, dzięki partnerom usytuowanym w strategicznych miejscach.
Naszym klientom z regionu możemy zaproponować odprawy w miejscu uznanym przez organy celne, zarówno w imporcie jak i eksporcie towarów. Dzięki tej możliwości odprawy towarów odbywają się w czasie 30 minut,także po godzinach urzędowania Urzędu Celnego.Dla potwierdzenia naszej wiarygodności możemy się pochwalić certyfikatem AEO(kliknij tutaj aby zobaczyć).
Certyfikat AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni, wypłacalni, których organizacja, infrastruktura i stosowne zabezpieczenia systemów informatycznych są na bardzo wysokim poziomie w oczach organów celnych.

W zakres naszych usług wchodzą:

• dokonywanie zgłoszeń we wszystkich procedurach celnych :
• dopuszczenie do obrotu
• wywóz
• dokonywanie odpraw celnych w procedurze uproszczonej
• uszlachetnianie czynne
• uszlachetnianie bierne
• odprawa czasowa
• skład celny
• magazyn czasowego składowania
• dokonywanie odpraw celnych dla osób fizycznych z zakresu mienia przesiedlenia
• wypełnianie karnetów TIR, ATA, listów przewozowych CMR
• wystawianie świadectw pochodzenia, dokumentów EUR.1, ATR
• wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne
• doradztwo w sprawach celnych

Stale podnosimy kwalifikacje,aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom rynku.

Naszym wyznacznikiem jest przede wszystkim oszczędność czasu, obniżenie kosztów oraz zminimalizowanie formalności.