Hiszpania

NAZWA FIRMY:

NISSIN TRANSPORTES ESPAÑA S.A.

SIEDZIBA I ODDZIAŁY:

SIEDZIBA:
Avda. Josep Tarradellas,
8-10, 4o 2a
08029 Barcelona
Tel: +34 93 289 62 80, Fax: +34 93 289 62 81