Wielka Brytania

NAZWA FIRMY:

NISSIN (U.K.) LTD.

SIEDZIBA I ODDZIAŁY:

SIEDZIBA:
Unit 5, Horton Industrial Park, Horton Road,
West Drayton, Middlesex UB7 8JD
Tel: 01895-439555, Fax: 01895-434505

ODDZIAŁ W RUGBY:
Mill Road,
Rugby Warwickshire, CV21 1PR
Tel: 01788-655000, Fax 01788-655019

ODDZIAŁ W SWINDON:
Unit 6 Hunts Rise, South Marston Industrial Park,
Swindon, SN3 4TG
Tel: 01793-837400, Fax: 01793-837401