Polityka Prywatności 2018-06-22T14:14:32+01:00

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje użytkowników odwiedzających stronę internetową Nissin Logistics Poland sp. z o.o. i określa sposoby korzystania z danych poprzez tzw. cookies, a także prawa i obowiązki osób kontaktujących się ze Spółką poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej.

Niniejsza polityka prywatności odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Dane osobowe

 1. Dane osobowe podane przez użytkownika kontaktującego się z nami poprzez formularz kontaktowy przetwarzane są przez Nissin Logistics Poland sp. z o.o. (Ostaszewo 57k, 87-148 Łysomice) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem strony wiadomość. W razie pytań co do sposobu i zakresu przetwarzanych danych możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail administracja@pl.nissin-eu.com.
 2. Spółka jest administratorem powyższych danych i zastrzega, iż nie sprzedaję i nie udostępnia osobom trzecim, w tym państwom trzecim czy organizacjom międzynarodowym, danych personalnych czy adresowych użytkowników kontaktujących się ze Spółką.
 3. Podstawą przetwarzania danych użytkowników kontaktujących się z nami za pośrednictwem strony internetowej jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. W celu ochrony danych osobowych użytkowników, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Osobie, która wysłała do nas wiadomość przysługuje prawo do:
 6. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  b) sprostowania (poprawienia) swoich danych,

  c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

  d) przenoszenia danych,

  e) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie.

 7. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych niemożliwe jednak będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem naszej strony.
 8. Dane zostaną usunięte po upływie 2 lat od dnia wysłania do nas wiadomości.
 9. Użytkownikom strony przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

Nasza strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 2. a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

  d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 3. W ramach strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 4. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

  c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszej strony.

W razie wątpliwości, co do Polityki Prywatności, prosimy o wiadomość na adres: administracja@pl.nissin-eu.com